Dosya


25 Haziran 2022

Nurten Gökalp* İnsanlık tarihinde insana dair yapılan felsefi değerlendirmeler oldukça geniş ve karmaşıktır. İlk Çağ’dan günümüze kadar filozoflar insanın özelliklerinden birini önceleyerek farklı tanımlar yapmışlardır. Bu tanımlarda çoklukla insanı cansız varlıklardan ve diğer canlılardan ayırt ettiği düşünülen zihinsel, duygusal ya da toplumsal özelliklerine vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda duygular ve duygulanma sıklıkla insana has ayırıcı bir…

25 Haziran 2022

Kübra Bilgin Tiryaki* İçine doğduğumuz ve varlığımızı sürdürdüğümüz dizge her ne ise onun farkında olmak açısından “o dizgeyi aşan” bir bilince sahibiz. Ancak genel gidişat içerisinde o bilinci fark etmek ve hatta fark ettiğimiz üzerine düşünebilmek çoğu zaman mümkün olmaz. Zira hayatın akışı, eylem anlarının hızlı karar almayı gerektiren durumları, birbiri üzerine aralıksız bir şekilde…

31 Mart 2022

Yazar: Ekrem Demirli Cevher-i la-mekân benim Ben bu cihana sığmazam Gazzâlî’nin eserlerinden aklımda kalan etkili cümlelerden birisi “Bir şeyin sınırı (haddi) onun ruhudur.” anlamındaki bir cümlesiydi. Böyle bir cümlenin dikkatimi daha çok çekmiş olmasının nedeni, galiba aramak-bulmak ilişkisi veya talebin bulunanın ehemmiyetini artırması olmalıydı. O dönemde bir hadis-i şerifte belirtilen “had” yani sınır tabirini dinî…

31 Mart 2022

Yazar:Lucian Hölscher* I. Zamanın bir sınırı var mı? Bu, hangi zamandan bahsettiğimize ve sınırdan ne anladığımıza bağlı. Modern evrensel zamandan bahsettiğimizde, bu salt zamansal bir sınır meselesi olamaz, çünkü bu zaman, tanımı gereği sınırsızdır. Zamansal olarak sınırlı bir evrensel zaman fikri kendi içinde çelişir: Hristiyan mitolojisinde tasvir edilen böyle bir zaman sınırının, örneğin evrenin yaratılışı…

31 Mart 2022

  Yazar: François-David Sebbah* Giriş Husserl’den sonra, özellikle Fransa’da, bir soru fenomenolojiyi meşgul edecek ve bilhassa Emmanuel Levinas, Michel Henry ve Jacques Derrida (diğer birçok ismi temsil etsin diye bu kadar az isim saydım) gibi isimlerin eserlerinde yankılanacaktır. Husserl için “ne kadar tezahür, o kadar varlık” olsa bile ve o zamandan beri saf Benin bakışı…

31 Mart 2022

Yazar: Bakhadir Musametov* Bilim, etkin ve makul bir faaliyet olarak kalabilmek için her zaman kendi sınırlarını korumak zorundadır.[1] Sınır duygusunun kaybolması, bilimi her zaman –insanı bir tür “sanal” gerçekliğe kilitleyen– hayalî projelere hapsetmiştir. Bu nedenle bilim felsefecileri, bilimi sabitleştirilmiş bir rasyonel bilginin kullanıldığı bir yöntem yardımıyla elde edilen şey olarak da tanımlarlar. Herhangi bir sabitleme…

31 Mart 2022

Yazar: Mehmet Zahit Tiryaki*  Dünyanın içinden geçen yolu bulmak Daha zordur dünyanın ötesine gideni bulmaktan Wallace Stevens     Kendisine “ben” diyerek atıf yaptığımız, düşünsel ve eylemsel etkinliklerimizin öznesi olma payesi verdiğimiz şeyin gerçekte ne olduğuna ve nerede başlayıp nerede bittiğine bir türlü karar veremiyoruz. Diyelim ki, 12.03.2011 tarihindeki ben ile 12.03.2022 tarihindeki ben ne…

31 Mart 2022

 Yazar: Graham Priest*  Düşüncenin Sınırı  Düşüncenin sınırları var mı? Bu soruyla pek çok şey kastedilebilir; ama bir anlamda, bir şey hakkında düşünmek onu kavramsallaştırmak, karakterize etmek veya bir şekilde tanımlamaktır. Bundan sonraki süreçte kastedeceğim şey budur. Peki bu anlamda düşünülebilecek şeylerin sınırları var mı? Elbette aklımıza gelmeyen şeyler vardır. Böyle örnekler verilemez; çünkü bunu yapar…

31 Mart 2022

Yazar: Yalçın Çetinkaya* İnsan, maddi varlığı bakımından sınırlı bir yaratıktır. Mesela insan gözü 400 ila 700nm (nanometre) aralığını görebilecek özellik, kabiliyet, hassasiyet ve yapıya sahiptir. 700nm üzeri IR (Kızıl ötesi) ile 400nm altı UV (Ultraviyole) ışınlarını göremez. İşitmesi de sınırlıdır. İnsan 16 ila 16.000 veya 20 ila 20.000 hertz (frekans) aralığındaki sesleri işitebilir. Bu sınırların…

31 Mart 2022

Yazar: Thomas Nail* Bundan otuz yıl önce, bütün dünyada on beş tane sınır duvarı vardı. Bugün ise yetmiş duvar ve bir milyarı aşkın ulusal-uluslararası göçmen var. Önümüzdeki kırk yıl içinde, küresel ısınma yüzünden göçmen sayısı iki katına çıkabilir. Son yirmi-otuz yılda, bu krizlerden çıkar sağlamak (ve devam etmelerine yardım etmek) amacıyla tasarlanmış ve giderek daha…