Hakkımızda

10 yılı aşkın bir süredir yayın hayatını sürdüren Sabah Ülkesi dergisi, kültür-sanat, felsefe ve düşünce dergiciliği yaptığını ve öncelikle Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli mensuplarına hitap ettiğini göz önünde bulundurur.

Sabah ülkesi olarak kültürden, bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi, dünyayı ve eşyayı anlama ve yorumlama şekillerini anlıyoruz. Sanat ve sanat eseri başlığının genel bir tanımı ile; söz konusu toplumdan sadır olan, o toplumun duygu ve düşünce dünyasını yansıtan soyut ya da somut eserleri anlıyoruz. Felsefe ve düşünce ile ise, bir kültür havzasında neşv-ü nema bulmuş dünya görüşü ve dünya tasavvurunun ortaya koyduğu düşünce ürünlerini, özelde felsefi eserleri kastediyoruz.

Sabah Ülkesi, bir kültür-sanat, felsefe ve düşünce dergisi olarak, bu tanımlamadan hareketle kültür, sanat ve düşüncenin üreticisi olan insanı başta olmak üzere, taşıyıcısı olan dil ve mekânı yayıncılığına konu kılar. Bu çerçevede kültürün kendine has özelliklerini taşıyan insanların hayatı (biyografi), dil üzerinden ortaya koydukları eserleri (edebî, felsefi eserler) inşa ettikleri mekânlar (şehir), ortaya koydukları sanat eserleri (sinema, müzik, mimari, fotoğraf, resim) Sabah Ülkesi’nin başlıca konuları arasında yer almaktadır. Bu konuları, makale, deneme, söyleşi, tanıtım, eleştiri ve hikâye gibi çeşitli metin türleri üzerinden muhatap kitlesine aktarır.

Bununla beraber derginin Avrupa’da çıkan bir dergi olması, içinde yaşanılan coğrafyanın kültür, sanat ve felsefe boyutuna eğilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu anlamda özelde kendi kültürümüze ve Avrupa kültürüne, genelde ortak insanlık/dünya kültürlerine ve üretilen sanat ve düşünceye sayfalarında yer verir. Bunu yaparken geçmişte ve çağdaşı olduğumuz ve içinde yaşadığımız zaman diliminde düşünülmüş olanları ve düşünülenleri bilip, kültürü tanımanın, felsefi ve kültürel öğelere ilgi duyup onlara gerekli önemi vermekle ancak mümkün olduğunun bilinciyle hareket eder. Bu çerçevede farklı düşünce, kültür ve sanat ürünleri derginin sayfalarında değerlendirilmek üzere yer alır.

  • Sabah Ülkesi Dergisi’nin hedef kitlesi Avrupa’da yaşayan ve Türkçe konuşan herkestir.
  • Sabah Ülkesi Dergisi’nin yayın dili Türkçe’dir.
  • Sabah Ülkesi Dergisi’nin yayın amacı Avrupa’da Türkçe konuşan insanların kültür-sanat ve felsefe alanında temel bir alt yapıya sahip olması ve hem Avrupa dışının, hem de Avrupa’nın kültür-sanat ve düşünce kökenlerini iyi tanıyıp bu alanda seçici olabilmeleri için asgari bir birikimi elde edebilmeleridir. Bu çerçevede nitelikli, ancak pedagojik bir yayın dilini temel alır.
  • Sabah Ülkesi Dergisi hitap ettiği kesimin kendi düşünce ve kültüründen, ayrıca Avrupa ve dünya kültürünün nitelikli ürünlerinden okurlarını haberdar etmek, onları felsefi ve kültürel olarak beslemek amacındadır. Dergi hamasî bir milliyetçilik ve Avrupa düşmanlığı yerine, anlamaya, çözümlemeye, (karşılıklı) tanımaya yönelik bir tutum içinde yayın yapar.
  • Sabah Ülkesi Dergisi kültür-sanat ve felsefeye yerelliği merkeze alan bir dil ve bakış açısıyla yaklaşır. Avrupa’nın gerçeklerine yabancı kalmadan ama kendi kültürel kaynaklarından da kopmadan yayın yapar.
  • Sabah Ülkesi anlama ve anlatma odaklı yayın yapar, ayrımcı, dışlayıcı, kategorik bir dil kullanımından uzak durur.
  • Sabah Ülkesi sayfalarında ahlak dışı, müstehcen, şiddet içeren unsurlara yer vermez.