Yayın Kurulu

 

Genel Yayın Yönetmeni:
Ali Çolak (V. i. S. d. P.)

Yayın Kurulu:
Abdulkadir Filiz
Ali Mete
Mehmet Kandemir