Kültür-Sanat


25 Haziran 2022

Mustafa Hakan Alvan Sevgili dostlar, bu yazımızda bir ilahinin doğuş hikâyesini sizlerle paylaşmak istedik. Bendeniz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir müzik topluluğunda neyzen olarak görev yapan bir kardeşinizim. Görevimizin gereği yaptığımız bir Ankara seyahati sırasında, arkadaşlarımız kendi arasında sohbet ederlerken, futboldan bahis açıldı ve arkadaşlarımız futbol takımlarının oyuncu kadrolarını ezbere saymaya başladılar. Bu sohbete…

25 Haziran 2022

Hasan Sevil* İnsan doğası gereği örtünmeye ihtiyaç duyar. Yeme, içme, barınma gibi örtünmek için birtakım malzemeden mamul elbiseleri giyerek bu ihtiyacını giderir. İnsanların giydiği kılık, kıyafet ve elbiseye kisve de denir. Elbise şekil ve malzemesi zaman içerisinde değişebildiği gibi coğrafya ve kültürün de bu şekillenmede etkisi olur. Hatta bir toplum içerisinde bile farklı kıyafet türlerinin…

25 Haziran 2022

Selman Bayer Edebiyat da diğer tüm sanatlar gibi iltifata tabi bir marifettir. Kendi tarihi boyunca her daim teşvik, takdir ve takdime ihtiyaç duymuştur. Bu yönlendirmelerin ışığında yolunu bulmuş, serpilmiş ve gelişmiştir. Bu bazen şifahi bir övgü olmuş, bazen takdir ve takdim eden bir yazıyla iltifat gösterilmiş, bazen taklit, bazen ise takip yoluyla marifetin hakkı teslim…

25 Haziran 2022

Adem Beyaz* 19. yüzyılda yaşamış İngiliz pozitivist filozoflardan John Henry Bridges, dönemin en önemli figürlerinden olan John Stuart Mill (1806-1873) ve Auguste Comte (1798-1857) arasındaki mektuplaşmalar için “Dünyada daha ilginç bir commercium epistolicum [mektup alışverişi] yaşanmamıştır.” demiş. Tarihte daha ilginç mektuplaşmalara elbette şahit olabiliriz ancak Bridges’ın bunu demesinin bir sebebi var: Kendi devirlerinin iki öncü…

25 Haziran 2022

Tuba Deniz* Nuri Bilge Ceylan’ın sinemasında çarpıcı bir hikâye, izleyiciyi sarsacak sürprizler, keskin dramatik iniş çıkışlar yoktur. O daha çok günlük hayatın sıradanlığı içerisinde kişinin savrulduğu değişen duygu durumları ile ilgilidir. Karakterleri bir hâlden diğer hâle kayıp giderler; keyifleri kaçar, kayıtsızlaşırlar, renksiz ve tekdüze görünen durumlar içerisinde sıkılırlar, anlamsızlık duygusu ile mücadele ederler, birbirine benzeyen…

31 Mart 2022

Yazar: Mustafa Hakan Alvan Bu yazımızda Türk kültür tarihinin en renkli simalarından olan Neyzen Tevfik’i tanımaya gayret edeceğiz. Neyzen Tevfik 24 Mart 1879’da Bodrum’da doğdu. Babası Hasan Fehmi Efendi Samsun’un Bafra ilçesinde doğmuş, İstanbul’daki medrese tahsilinden sonra Bodrum’a Rüştiye muallimi olarak tayin edilmiş, açık görüşlü, dindar kimlikli, ideal bir baba figürüdür. Neyzen’in annesi Emine Hanım…

31 Mart 2022

Yazar: Hasan Sevil Hazreti Peygamber’in mucizelerinden birisi olan Miraç vuku bulduğu günden itibaren üzerinde çokça konuşulan konulardan birisi olmuştur. Samimi bir şekilde iman eden Müslümanlar bu harikulade durumu olduğu gibi kabul ederken bir kısım Müslümanlar da Miracın mahiyeti hususunda farklı görüşler ortaya atmışlardır.[1] Her ne olursa olsun böyle bir mucizenin gerçekleşmesi hususunda hiçbir şüphe veya…

31 Mart 2022

Yazar: Selman Bayer Edebiyat öğretilebilir bir şey midir, eğer öyleyse nasıl öğretilmelidir gibi sorular dünyanın her yerinde farklı düzeylerde de olsa tartışılagelen meseleler. İrili ufaklı beylikler olarak hayatına devam eden edebiyat camiamız da bundan ari değil elbette. Ulus devletin kurulmasından itibaren neredeyse yüz yıla varan bir süredir, edebiyat camiamızda da edebiyat eğitimine dair tartışmalar hep…

31 Mart 2022

Yazar: Jonathan Parkes Allen* İnsanlık tarihinin büyük bölümünde gecenin çöküşü şu anlama geliyordu: Koyu karanlığın bastırması ve Ayla yıldızların ışığına ya da –insana has olarak– alevin ışığına bel bağlamak. Gelgelelim diğer duyular geceleri yol almada gayet önemliydi, dolunayın aydınlattığı gecelerde bile. Dokunma, işitme hatta koklama ve tatma koyu karanlıkta bir dizi fenomenolojik etkilenmeyle birlikte iyice…

31 Mart 2022

Yazar: Ensar Karagöz* Son on yıldır Şam şehrinin adını daha çok duyar olduk.[1] İç savaşın neticesinde ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan yanlarına kültürlerini, gelenek ve göreneklerini alarak arkalarında vatanlarını bırakmak zorunda kaldılar. Halep, Şam, Humus gibi büyük şehirlerden göç eden bu insanların belki de büyük çoğunluğu bugün İstanbul’da ikamet etmektedir. Bir kısmı bu…