Sayı 68


30 Haziran 2021

Yazar: Emmanuel Alloa* Resim sanatının doğuşu, bir umutsuzluk eyleminin sonucudur der bize Büyük Plinius. Sikyon çömlekçisi Butades’in kızı, genç sevgilisinin ertesi gün savaşa gideceğini öğrenince, hatıratı nasıl muhafaza edeceğini farkında olmadan keşfetti, hatta o sevgili, cepheden hiç dönmese bile. Gece vakti, el ayak çekilince, gaz lambasındaki zayıf alevin zar zor aydınlattığı bir odada genç kadın,…

30 Haziran 2021

Yazar: Emrullah Yakut * “onu ben ne kadar buldum desem yok olur çünkü girilmez tarlasına ay kokusundan”1 Biri klasik ve diğeri modern şiirin cevheri iki kavram: Mazmûn ve imge. Mazmûn tam da adına yakışır bir şekilde üzerindeki sır perdesini muhafaza etmeyi başarmış. Bulduğumuzu sandıkça onu yeniden kaybediyoruz. İmge ise hayal meyal bir görüntü. Kelimelerle çizilen…

30 Haziran 2021

Yazar: Pascal David* Fransızca image, tableau, figure, visage İbranice ְדמוּת [děmût], [צֶלםֶ] sèlèm Latince imago, species Yunanca eidôlon [εἴδωλον] Almancada, Bild (imge) sözcüğünden türetilen kelime dağarcığı son derece zengindir.1 Bunun nedeni, Yunancada olduğu gibi, imgeyi farklı bakış açılarından belirtmek için farklılaşmış çok sayıda terim olması değildir. Özellikle Bild sözcüğüne ilişkin kurgulanmış ve sistematik olarak onunla…

30 Haziran 2021

Yazar: Nurullah Koltaş* Günümüzde sinema, şiir ve müzik gibi birçok sahada, genişleme imkânı taşıyan ve görünmeyen bir gerçekliğe açılan bir pencereden çok bu gerçekliğe bir geçiş imkânı sağlamayan imge yoksunu kurguları merkeze alan bir anlayış göze çarpmaktadır. Diğer bir deyişle, asli hâlinde imgelemin (mundus imaginalis) ve metafizik bilgiye erişme kapasitesinin yerli yerinde kullanılmadığı hatta inkâr…

30 Haziran 2021

Yazar: İrvin Cemil Schick İslam sanatı ve mimarisinin neredeyse her yerinde hat sanatına rastlayabilirsiniz.1 Hatta o kadar ki genelde tüm sanatlar içinde “özbeöz İslami” olarak düşünülen tek sanattır. Bu üstünlük sıklıkla İslam’ın sözümona tasvir karşıtlığına atfedilir, fakat bu açıklama belirli sebeplerden dolayı tatminkâr değildir. Hat sanatı, temsilî sanatın bir ikamesi olmaktan ziyade, kendine has kültürel…

30 Haziran 2021

Yazar: Emre Şan Kavramlar üreten ve onlarla iş gören felsefe için imaj bir tür sınırdır. İmaj felsefe için yabancı, anlaşılmaz hatta tuhaf görünebilir. Bu yüzden felsefenin imajla kurduğu karmaşık ilişkiyi bugün yeniden düşünmek yararlı olacaktır. Yolumuzu kaybetmeden ilerlemek için şu sorularla başlayalım: imaj neyi gösterir ve özellikle nasıl gösterir? İmajın görünüşe getirdiği şey nedir? İmaj…

30 Haziran 2021

Söyleşi: Kadir Filiz Beyrut Amerikan Üniversitesi felsefe bölümünde profesörlük yapan Nader El-Bizri fenomenoloji, İslam felsefesi ve bilimleri, mimarlık teorileri gibi konular üzerine çalışmaktadır. Harvard Üniversitesi’nde mimarlık lisans eğitimi alan El-Bizri, doktora eğitimini New York’taki The New School felsefe bölümünde tamamlamıştır. Cambridge, Nottingham, Lincoln, Harvard ve CNRS gibi üniversitelerde dersler vermiştir. Söyleşide üzerine konuştuğumuz, İbn Sînâ…

30 Haziran 2021

Yazar: Peter Szendy* Çocukluğumda göz kırpmadan ne kadar süre dayanabilirim diye merak ederdim bazen. Sanki kendi kendimle tutuştuğum bir iddiaydı. Bazen de bana meydan okuyanlarla yarışırdım: Rakibinden önce gözlerini kırpmamayı beceren kazanırdı. Nefesini mümkün olduğunca çok tutma oyunu da tabii ki bu yarışmanın bariz bir muadiliydi, mesela bir dakika suyun altında kalmak, ya da iki,…

30 Haziran 2021

Yazar: Marina McCoy* İmgelem (hayal) gücümüzün, hayatlarımıza farklı bakış açıları sunmak için günlük hayatta nasıl işlediğini düşünün. Herhangi bir günün akışı içinde, uzaklarda yaşayan bir akrabamı tekrar ziyaret edebileceğim zaman ne olacağını; şimdi toprağa ektiğim bir bitki çiçek açtığında çiçeklerin nasıl görüneceğini; dünya şu anki dünyamdan farklı bir siyasi düzene sahip olsa nasıl olacağını hayal…

30 Haziran 2021

Yazar: Dipesh Chakrabarty* Ekonomistleri bir yana bırakırsak – zaten çoğu, kendini sosyal bilimciden çok bilim insanı olarak görüyor– yorumlayıcı sosyal bilimler ve beşerî bilimler iklim değişikliği krizine karşılık vermede ekseriyetle ağır davrandılar, davranıyorlar. Bu durumun nedenini açıklamak zor olmasa gerek. Her şeyden evvel, iklim bilimcilerin seslerini siyasetçilere ve siyasete yön verenlere duyurması uzun zaman aldı….