Yazı Arşivi

02 Ekim 2023

Söyleşi: Burcu Bayer   Valerie Gonzales, İslam sanat tarihi, estetiği ve görsel kültürü alanlarında araştırmacı-yazar olarak çalışmaktadır. Doktora derecesini Aix-Marseille Üniversitesi’nden, İslam araştırmaları alanında almıştır. Başlıca araştırma alanları estetik, İslam’da sanatsal yaratımın görsel örneklemleri ve ilkeleridir. Bunun yanı sıra sanat eleştirisi, fenomenoloji, sanat teorisi ve felsefesi alanlarıyla da ilgilenmektedir. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için…

02 Ekim 2023

Selman Dilek[*] Inferno antropolojik açıdan bedenin, politik açıdan da şehrin uğradığı azabı tasvir etmekle birlikte, her ikisinin de temelindeki felsefi düşüncenin maruz kaldığı ıstırabı anlatmaktadır. Her bir kantoda ilerledikçe azap şiddetlenir ve en uç noktasında akıl Beatrice’in gelişiyle kendini aşka teslim eder ve nihayetinde Bernard’la saf ruha ulaşarak kurtuluşa erer. Şüphesiz bu seyahatin en dikkat…

02 Ekim 2023

Ekrem Demirli “İrşat yaşayan mürşitten mümkün olur.” Tasavvuf deyimi “Ne okuyorsun?” sorusuna “Bir kitabı yeniden okuyorum.” diye cevap aldığınızda klasik bir eser hakkında konuşmuş olma ihtimaliniz kuvvetle muhtemeldir. (Prof. Enes Kabakcı’nın Sosyoloji’yi Kurmak kitabından mealen alıntı) Cümle, bütün dünyada az çok geçerli olmak üzere, klasik okuma ihtiyacının mücbir ve üstenci dille dayatılmasının yarattığı baskı ile…

02 Ekim 2023

Muhammed Coşkun* Giriş: Doğal Tavır ve Hermenötik Refleksiyon Yorum faaliyetinin çetrefilli doğası, buna yeterince mesai harcamayan çoğu okur için yok hükmündedir. Ortalama bir okur, okuduğu herhangi bir metni büyük oranda anladığını düşünür. Yine de hukuk, din, ekonomi gibi insanların can, mal ve inançları ile ilgisi yoğun alanlarda metinleri anlama sorunu ortalama okurun bile zaman zaman…

02 Ekim 2023

Selami Varlık* Platon Phaidros kitabında diyalektik yöntemi iki ana özellik üzerinden tanımlar. İyi bir diyalektikçi bir yandan çoğul olanı genel bir kategori altında birleştirebilmelidir; diğer yandan düşünceyi acemi bir kasap gibi rasgele parçalamak yerine, “tabiî eklem yerlerine” göre ayırabilmelidir.[1] Bu organizma metaforunu bir adım daha ileri götürürsek, metnin hareket etmesini sağlayan şeyin tam da bu eklemlenmeler…

02 Ekim 2023

Muhammed Bedirhan* Klasik denilince aklımıza çoğunlukla zamana karşı direnci test edilmiş ve yerellikten evrenselliğe ulaşmış herhangi bir eser, fikir, yöntem veya model gelir. Genellikle bunlar keyfiyet itibariyle yüksek kaliteli, bulunduğu alan için önem arz eden ve belirli bir standarda sahip ilmî, kültürel veya sanatsal çalışmalardır. Bu nedenle bir klasiğin tanımı bağlamına bağlı olarak değişiklik gösterse…

02 Ekim 2023

Harun Kuşlu*  I. Giriş İlİm veya sanatta klasik hâle gelmiş eserlerin iki önemli vasfından bahsedilir: Kendi dönemi için yeni, sonraki dönemler için kalıcı olanı dile getirmek. Bu bakımdan bir ilmin tarihsel gelişimi içinde, yazarından bağımsız olarak okunmaya, yazılmaya ve yeniden üretilmeye devam etmiş metinlerin o ilmin klasiklerini oluşturduğu söylenebilir. Öte yandan “klasik” olarak nitelediğimiz literatür,…

02 Ekim 2023

Mehmet Erken* Klasik eserlere dair temel vurgu içerik, literatür içindeki konum, anlatım gibi yazara ve metne dair olsa da toplumsal koşular, tarihsel olaylar ve maddi şartların da klasikleri klasik yapmakta hatırı sayılır bir yeri olduğunu görürüz. Bir metnin yazarın elinden çıktıktan sonraki hayatı, daha sonra karşılaştığı zorluklar, aştığı merhaleler ya da daha genel ifade ile…

02 Ekim 2023

Turgay Şafak   Klasik kelimesinin sözlüklerde yer alan tanımlarından yola çıkarsak bir eseri klasik olarak tanımlayabilmek için bazı özelliklere sahip olması gerektiği sonucuna varırız. Klasik öncelikle kendi türünde en yüksek seviyede olan, ikincisi kendi türünde en güzel örnek kabul edilen ve son olarak üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen değerini kaybetmeyen eserlerdir. Öte yandan eskiden…

02 Ekim 2023

Yalçın Çetinkaya*   Klasik kelimesi, zamana mütehammil varlıkları ve değerleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bunu biraz daha açacak olursak klasik, zamanın eskitemediği, üzerinden yıllar geçse de, geçen yılların değerini düşürmekten ziyade artırdığı nesneler, varlıklar ve değerler için kullanılan bir ifadedir. Sadece bununla da kalmaz, öncü olma vasfını da her zaman korur, örnek teşkil eder. Klasik, edebiyatta…