Sayı 77


02 Ekim 2023

Adem Beyaz* İmkânları dahilinde olabildiğince yayılmış bir imparatorluk fikri, ortalama tarih bilgisine sahip 21. yüzyıl bireyleri için olağan bir fikirdir. Bize bu fikri aşılayan da başta Roma ve Osmanlı imparatorlukları olmak üzere dünya tarihinde kendine yer bulan diğer imparatorluklardır. Bu devletler tüm siyasi stratejilerini fetih ve yayılma üzerine kurarlar, öyle ki siyasi tarih yazımı bile…

02 Ekim 2023

Havva Yılmaz Derviş Zaim sinemasının en belirgin özelliklerinden birisi biçime yönelik arayıştır. İlk filmi Tabutta Rövaşata (1996)’dan bu yana her filminde yeni bir formla seyirci karşısına çıkan yönetmen bu uğraşının sanatına özgünlük kattığı görüşünde: “Filmografim içinde değişik zamanlarda ortaya çıkmış, değişik üretim yordamları var ki bu durum beni mutlu ediyor. Hep aynı yere, aynı yapım…

02 Ekim 2023

Tuba Deniz François Truffaut, Ocak 1954 tarihli Cahiers du Cinéma dergisine yazdığı bir yazıda fosilleşmiş yapım sistemlerine, senaryo yazarlarının hâkimiyetine, imgelem yoksunluğuna, teatral sinemasal söylem anlayışına, maddi huzura, ticari başarılara bağımlılığa saldırır. Cahiers du Cinéma etrafında kümelenen bir grup entelektüel genç tarafından şekillenen Yeni Dalga Sineması, geleneksel sinema diline karşı bir tavır geliştirir, o güne…

02 Ekim 2023

Selman Bayer İnsan yolda kemal bulur. Dünyada olmak yolda olmaktır. Döneceği, bütün bir yolun muhasebesini yapacağı ya da yolu unutmaya koyulacağı bir evin olması buna engel değildir. İnsan meskunken de seferiyken de yoldadır. Yol bir oluş ihtimalidir. Yalnız geldiği ve yalnız gideceği bu dünyada bir yol hikayesi yaşar insan. Bu yol daha önce milyonlarca kez…

02 Ekim 2023

Hakan Alvan Sevgili dostlar bu yazımızda 100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin ilk yıllarında müziğimize damgasını vuran bir dehadan bahsetmek istiyoruz. Osmanlı devleti yıkılmış, yerine yüzünü tamamen Batı kültürüne dönmüş yeni bir devlet yapısı kurulmuştu. Her sahada olduğu gibi müzik konusunda da batılılaşma devlet eliyle teşvik ediliyor, Millî Eğitimde sadece Batı müziği öğretiliyor ve tek kanallı…

02 Ekim 2023

Hasan Sevil İnsan fiziksel yaşamının zorunlulukları dışında okur. Okumak beşerî ve biyolojik hayat için zorunlu bir eylem değildir. Buna mukabil okumak insanoğlunun yaptığı en önemli eylemlerden birisidir. Eğitim okunarak alınan bir şeydir, ya başka birisi okur ya da kişi kendisi okur. Dolayısıyla insan okuma fiilinin içerisinde bir şekilde bulunur. Okumak insan hayatının her yönüyle ilgilidir,…

02 Ekim 2023

Abdullah Uğur* Bir metin yahut bir metinler topluluğu üretildiği koşullardan bağımsız olarak var olabiliyorsa, bir başka deyişle zamanın, eleştirinin, değişimin ve her türlü darbenin altında kaldıktan sonra tekrar baş verebiliyorsa bu, o metnin artık klasikler arasında yer aldığının göstergesidir. Metnin yazarı yahut kendisi unutulabilir. O kadar da mühim değildir hatta belki bir ölçüde olması da…

02 Ekim 2023

Yalçın Çetinkaya*   Klasik kelimesi, zamana mütehammil varlıkları ve değerleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bunu biraz daha açacak olursak klasik, zamanın eskitemediği, üzerinden yıllar geçse de, geçen yılların değerini düşürmekten ziyade artırdığı nesneler, varlıklar ve değerler için kullanılan bir ifadedir. Sadece bununla da kalmaz, öncü olma vasfını da her zaman korur, örnek teşkil eder. Klasik, edebiyatta…

02 Ekim 2023

Turgay Şafak   Klasik kelimesinin sözlüklerde yer alan tanımlarından yola çıkarsak bir eseri klasik olarak tanımlayabilmek için bazı özelliklere sahip olması gerektiği sonucuna varırız. Klasik öncelikle kendi türünde en yüksek seviyede olan, ikincisi kendi türünde en güzel örnek kabul edilen ve son olarak üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen değerini kaybetmeyen eserlerdir. Öte yandan eskiden…

02 Ekim 2023

Mehmet Erken* Klasik eserlere dair temel vurgu içerik, literatür içindeki konum, anlatım gibi yazara ve metne dair olsa da toplumsal koşular, tarihsel olaylar ve maddi şartların da klasikleri klasik yapmakta hatırı sayılır bir yeri olduğunu görürüz. Bir metnin yazarın elinden çıktıktan sonraki hayatı, daha sonra karşılaştığı zorluklar, aştığı merhaleler ya da daha genel ifade ile…