CUMHURİYETİN BAŞLANGICINDA MÜZİĞİMİZE YÖN VEREN HAFIZ BİR BESTEKÂR

 • Sabah Ülkesi - Cover
 • Hakan Alvan

  Sevgili dostlar bu yazımızda 100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin ilk yıllarında müziğimize damgasını vuran bir dehadan bahsetmek istiyoruz.

  Osmanlı devleti yıkılmış, yerine yüzünü tamamen Batı kültürüne dönmüş yeni bir devlet yapısı kurulmuştu. Her sahada olduğu gibi müzik konusunda da batılılaşma devlet eliyle teşvik ediliyor, Millî Eğitimde sadece Batı müziği öğretiliyor ve tek kanallı devlet radyosunda Türk müziği yasaklanarak Batı müziği yayını yapılıyordu. Fakat devletin tüm bu politikalarına rağmen halk kendi müziğinden kopmak istemiyordu. O günlerde radyo dışında insanların müzik ihtiyacını gideren en yaygın müzik dinleme vasıtası özel sektör eliyle üretilen ve neredeyse tamamı kendi müziğimizi ihtiva eden gramofonda çalınabilen taş plaklardı.

  Taş plaklarla Türk halkının müzik ihtiyacına cevap veren bu sektöre ilave olarak 1930’larda sinema devreye girdi. O yıllarda Mısır’da çevrilen ve Türk halkına kültürel olarak yakın gelen konuları içeren filmler talep görüyordu. Bu filmlere Türkçe seslendirme yapıldığı gibi, filmin müzikleri de değiştirilerek Türk müziğine döndürülüyordu.

  İşte bu filmlere Türk müziği besteleri yapan ve devletin olumsuz politikalarına rağmen müziğimizi ülkenin gündeminde tutmayı başaran dehanın adı Hafız Sadettin Kaynak’tır.

  1930’lardan, 1960’lara kadar 100’e yakın film için yaptığı ve o güne kadar müziğimizde pek görülmeyen bir aşkınlığı da içinde barındıran yüzlerce şarkı Türk milletinin bugün dahi hafızasında tazeliğini korumaktadır. Bu eserlerin halk tarafından bu kadar sevilmesinin önemli sebeplerinden birisi, Hafız Sadettin Kaynak’ın devlet politikası gereği, “dilde sadeleştirme” adı altında dilimize yerleşmiş Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin toplum hayatından çıktığı bir dönemde daha sade bir dilde yazılan şiirleri şarkılarında güfte olarak tercih edilmesidir.  Bu film şarkılarının güftekârlarının en önde geleni şair Hafız Vecdi Bingöl’dür.

  Hafız Sadettin Kaynak’ı bu filmler için bestelediği ve halkın büyük ilgisini celbeden meşhur bazı eserlerine bir göz atalım;

  Mısır yapımı Leyla ile Mecnun filmi için yazılar şarkılardan:

  Hüzzam Şarkı

  Güfte: Vecdi Bingöl

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Leyla bir özge candır

  Kara gözlü ceylandır

  Doyulmaz hüsnü andır

  Kanılmaz bir için su

  Leyla

  Leyla ah Leyla

   

  Dillerde söylenen o

  Yollarda gözlenen o

  Yürekten özlenen o

  Her gönülde o arzu

  Leyla

  Leyla ah Leyla

   

  Aşıklar levend olsa

  Sevdalar kemend olsa

  Birbirine bend olsa

  Ele geçmez o arzu

  Leyla

  Leyla ah Leyla

   

  Hicazkâr şarkı

  Güfte: Vecdi Bingöl

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Leyla acep neden ses vermiyor feryadıma

  Kimsesizim bu yerde ben siz el verin imdadıma

  Susmayın bahçeler, bülbüller, goncalar

  Leyla’dan ne haber

  Ben aşkın oldum hemdemi

  Bilmem o yar sözünde mi

  Yoksa unuttu mu ahd-ı vefayı

  Beyhude mi çeksin gönül cefayı

  Kim ayırdı benden o aşinayı

  Söyleyin bahçeler Leylâ nerede

   

  Acemkürdi şarkı

  Güfte: Vecdi Bingöl

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Söyleyin nerde o göz nuru gönül sevgisi yâr

  Onu kimden sorayım, hangi diyara gideyim

  Nazlı ahu sizi terk etti mi, ey hatıralar

  Anayım hoşça geçen günleri feryat edeyim

  Leyla’mı ezelden sevdim bu yerde

  Sevdası yadigâr kaldı da gitti

  Ten diri kalır mı ruhu gider de

  Ecel gibi cana saldı da gitti

  Bu bağın goncası hara mı kaldı

  Hicranı yürekte yara mı kaldı

  Ümitsiz kalana çare mi kaldı

  Onu benden eller aldı da gitti

   

  Mısır yapımı Harun Reşitin Gözdesi filmi için yazılar şarkılardan:

  Segâh şarkı

  Güfte: Vecdi Bingöl

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Derman kâr eylemez, ferman dinlemez

  Dertli gönül, deli gönül

  Derdinden ölse de, yine inlemez

  Yaralı, bereli gönül

  O bir gözyaşıdır çağlar derinden

  Ses vermez bir lâhza bin kederinden

  Kırılmış gibidir ince yerinden

  Hep sevdi seveli gönül

  Nasibi hicranmış, bahtı evere

  Neylesin derdini desin de yâre

  Yazılmış alnına böyle, ne çare

  Ezelden çileli gönül

   

  Hicaz şarkı

  Güfte: Vecdi Bingöl

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu

  Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu

  Gölgeler indi suya, kuşlar vardı uykuya

  Gurbeti duya duya, bugün de akşam oldu

  Su yürür, fısıldaşır, gider yâra ulaşır

  Yolcu yolda yaraşır, bugün de akşam oldu

   

   

  Mahur şarkı

  Güfte: Vecdi Bingöl

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Hoş geldin elimize şiir oldun dilimize Bayram gecesi

  Altın hilalin ince ışığı serpilince

  Bürüdü güzelleri gümüş buğulu peçe Bayram gecesi

   

  Birlikte yaran bugün yapıyor dernek düğün

  Avare gönüllerde kalır mı artık hüzün Bayram gecesi

  Söz yok ab-u tabına kanılmaz şarabın

  Yurdun inci kızları eş olur mehtabına Bayram gecesi

   

  Baş başa kumrularda sevişir kuytularda

  Bir kayık süzülüyor ışıl ışıl sularda Bayram gecesi

  Neşe gibi taşalım engelleri aşalım

  Gel seninle sevgili biz de bayramlaşalım Bayram gecesi

   

  Türk yapımı Kahveci Güzeli filmi için yazılar şarkılardan:

   

  Segâh-Nihavend şarkı

  Güfte: Vecdi Bingöl

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine

  İnlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim

  Gecenin rengini kattım içimin matemine

  Sönen ümit ile günden güne ölgün gibiyim

   

  Bahtımın yıldızı sanmıştım seni

  Sensiz karanlıktır her günüm Leyla

  Ayrılık mecnuna döndürdü beni

  Dertliyim yürekten, üzgünüm Leyla

   

  Sevda yaman bir çile, çekenler düşer dile

  Ayrılık ölüm gibi, giden gelmiyor Leyla

  Gülüm yaprağım soldu, gönlüme hazan doldu

  Bir ömür harap oldu, onu bilmiyor Leyla

   

  Segâh Türkü

  Güfte: Karacaoğlan

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  İncecikten bir kar yağar

  Tozar elif elif diye

  Deli gönül hayran olmuş

  Gezer elif elif diye

   

  Elif kaşlarını çatar

  Gamzesi sineme batar

  Ak elleri kalem tutar

  Yazar elif elif diye

   

  Karacoğlan eymelerin

  Gönül sevmez değmelerin

  İliklemiş düğmeleri

  Çözer elif elif diye

   

  Yar sana hayran, can sana kurban

  Derdime derman bulamam aşktan el aman

   

  Kahveci Güzeli filmi için yazılan şarkı;

   

  Hicaz şarkı

  Güfte: Vecdi Bingöl

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Yâd eller aldı beni

  Taşlara çaldı beni

  Yardan ayırdı felek

  Gurbete saldı beni

   

  Yol verin geçeyim dumanlı dağlar

  Dağların ardında nazlı yâr ağlar

   

  Düştüm onulmaz derde

  Nerde sevdiğim nerde

  Yol uzun gurbet acı

  Dağlar var ara yerde

   

  Yol verin geçeyim dumanlı dağlar

  Dağların ardında nazlı yâr ağlar

   

  Halk tarafından çok sevilen bu film şarkılarına ilave olarak Münir Nureddin Selçuk, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar ve Hamiyet Yüceses gibi o günlerin tanınan solistlerinin plaklara okuduğu sayısı bini bulan birçok eseriyle Sadettin Kaynak müziğimize 1930’lu ve 60’lı yılların en önemli bestecisi olduğunu göstermiştir

  Filmler için yazdığı popüler şarkılarının yanı sıra geleneksel müziğin klasizmini ihtiva eden eserleri de olan Hafız Sadettin Kaynak’ın bu sahadaki eserlerine şunları örnek verebiliriz;

   

  Acemaşiran Beste

  Güfte: Fuzûlî

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Merhem koyup onarma sînemde kanlı dâğı

  Söndürme öz elinle yandırdığın çerâğı

   

  Zülf-i siyeh sanemler olmuş senin esîrin

  Aşkında her birinin öz zülfü boynu bağı

   

  Uymuş cünûna gönlüm ebrûna der meh-i nev

  Ne i’tibâr ana kim seçmez karadan ağı

   

  Zülfü siyeh sanemler olmuş senin esîrin

  Aşkında her birinin öz zülfü boynu bağı

   

  Devrân havâdisinden yok bâkimiz Fuzûlî

  Dârü’l-emânımızdır meyhâneler bucağı

   

  Isfahan şarkı

  Güfte: Şeyh Gâlîb Dede

  Beste: Sadettin Kaynak

   

  Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

  Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni

  Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek

  Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

   

  Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ

  Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana

  Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana

  Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

   

  Osmanlı eğitim sistemi içinde yetişmiş ve hafızlığı vesilesiyle dinî müziğimizle de iç içe olan bestecimizin Türk tasavvuf müziği sahasında önemli eserleri vardır. Bunlardan birkaç örnek verelim:

  Hüzzam ilahi

  Güfte: Yunus Emre

  Beste Sadettin Kaynak

   

  Alma tenden cânımı

  Aman Allah’ım aman

  Görmeden cânânımı

  Aman Allah’ım aman

   

  Aşıkız Muhammed’e

  Ol Resul-i emcede

  Koyma bizi firkate

  Aman Allah’ım aman

   

  Yunus canın şükrane

  Kurban etsin canane

  Atma daim hicrane

  Aman Allah’ım aman

   

  Şehnaz ilahi

  Güfte: Azîz Mahmûd Hüdâî Hz

   

  Bana bu ten gerekmez can gerektir

  Ol bâki cennete iman gerektir

  Eğer Muhammed’e ümmet olursan

  Dilinde zikr ile Kur’an gerektir

   

  Hüdayî zikredüp daim namaz kıl

  İnayet kuluna Haktan gerektir

  Eğer dergâhına ermek dilersen

  Yolunda canını kurban gerektir

   

  Besteciliği ile tanınan Sadettin Kaynak güftekârlık konusunda da yetkin bir isim olduğunu şarkıları için yazdığı bazı şiirlerle ortaya koymuştur. Güftesi kendisine ait olan bazı şarkıları şunlardır.

  Rast şarkı

  Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım

   

  Hüseyin Türkü

  Esmer bugün ağlamış ciğerimi dağlamış

   

  Uşşak Türkü

  Gemim geliyor baştan yelkenleri kumaştan

   

  Hüseyin Türkü

  Haticem saçlarını dalga dalga taramış

   

  Hicaz Şarkı

  Tel tel taradım zülüfünü

   

  Hüseyin Şarkı

  Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor

   

  Evet, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılına damgasını vuran bu müzik dehasının hayatına kısaca bir göz atalım.

  Rize doğumlu olup ilim tahsili için İstanbul’a gelen Ali Alaeddin Efendi’nin en büyük evladı olarak 1895 yılında İstanbul Fatih’te babasının müderris olduğu Sarıgüzel Medresesinde doğdu. Annesi Havva Hanım’dır. Küçük yaşta hafızlık eğitimine başladı. İlk mektebin ardından Mercan İdadisinde (lise) okudu. Babasının “Şir-i Pençe” hastalığına tutulmasıyla ailesiyle Rize’ye gitti. Babasının 1905 te Rize’de vefat etmesi üzerine annesi Havva Hanım altı evladıyla İstanbul’a döndü. Eşinden kalan cüzi maaşla evlatlarını okuttu.

  Sadettin Kaynak Darülfünun’un Ulûm u Şer’iyye kısmında (İlahiyat Fakültesi) okumaya başladı. Birinci Dünya Harbi’nin başlamasının ardından okulunu yarıda bırakarak 1917’de yedek subay olarak askere alındı. Diyarbakır, Adana ve Elazığ gibi illerde Fransızlara karşı savaştı. Bu dönemde Doğu Anadolu Halk Müziğini yakından inceleme fırsatı buldu ve bu birikimini ilerideki bestecilik hayatına yansıttı. Attan düşmesiyle başından aldığı yara yüzünden erken terhis edildi. Bir müddet Karadeniz çevresindeki ülkelere seferler düzenleyen denizcilik firmasında kâtiplik yaptı.

  Askerlik için yarım bırakmak zorunda kaldığı ilahiyat eğitimini tamamlamasının ardından 1926’da Sultan Selim Camii’ne imam olarak atandı. O günlere ait imam kıyafetli bir resminin arkasına “Sultan Selim imamı iken mihrapta altı cehri namazlarda hatim indirdim” ifadesini yazmıştır (Resim 1). Bu yazısından mihrapta namaz kıldırırken hatim sürecek kadar sağlam bir hafız olduğunu anlıyoruz.

  Sulta Selim cami imamlığına başlamasından kısa bir süre sonra, caminin İmamı Ömer Efendi’nin kızı Fatıma Zehra Hanım’la evlendi. Bu evlilikten 5 evladı oldu: Emine Cavidan (Filoloji okudu, hiç evlenmedi. Ö.1993), Ali Yavuz (Bankacı. Ö. 1994), Ömer Feyyaz (Bankacı), Cengiz (iki buçuk yaşında öldü), Mustafa Günaydın (Mimar, akademisyen. Babası ile ilgili çalışmalar yaptı. Müzik nazariyatı ile ilgilendi. Ö.1993).

  Sadettin Kaynak bu dönemde zamanın önemli müzik adamlarından dersler aldı. Hafız Melek Efendi, Musullu Hafız Osman Dede, Kazım Uz Bey, Neyzen Hattat Emin Dede ve Kasımpaşalı Şeyh Cemal Efendi ilk akla gelen isimlerdir. Bu isimlerden klasik ve dinî müzik repertuvarını geçti. Müzik çevresinde, hafız, mevlithan ve gazelhan olarak isim yapmaya başladı ve gazelhan olarak plaklar taptı.

  1930’ların başlarında film müzikleri işi başlayınca imamlık görevinden ayrılarak tüm mesaisini bestekârlık ve hocalığa ayırdı. Bu yıllarda devletin Türkçe ezan ve Kur’an’ın Türkçe okutulmasıyla ilgili çalışmalarında danışmanlık yaptı (Resim 2). Türkçe ezanı plağa kendisi okudu. Namazların Türkçe kılınması konusunda karar verme aşamasında olan devlet otoritesini ilmî birtakım deliller öne sürerek vazgeçirdi.

  1948’de çalıştığı film şirketi adına Kahire’ye gidip film seçmesi teklif edildi. Sadettin Kaynak bu teklif karşısında “bir şartla kabul ederim Kahire’de işim bitince hac yapmam için kutsal topraklara gitmeme izin vereceksiniz” dedi ve bu kabul edildi. Fatih’te bir arsasını satarak Hac için harcayacağı parasını hazırladı. Yolculuk öncesi kendisini ziyarete giden talebesi Alaeddin Yavaşça’ya kapıyı açar açmaz  “Alaeddin çok sevinçliyim, Sevgilime gidiyorum… Efendimize gidiyorum…” diyerek âlemlerin Efendisi Muhammed Mustafa’ya olan aşkını dile getirmiştir.

  Bestekârlık yaparak geçirdiği yoğun günler devam ederken 1951 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fatih Camii imamlığına getirildi. Buradaki görevi sırasında camilerin her konuda mükemmel olması, bilhassa estetik konulara özen gösterilmesi gerektiğine dair Diyanet İşleri Başkanlığına raporlar hazırladı. Kur’ân-ı Kerîm kurslarında hafız yetiştirilmesi faaliyetlerinde hocalık yaptı. Bu dönemde yetişmelerine katkıda bulunduğu önemli talebeleri arasında, İbrahim Çanakkaleli, Hasan Akkuş, Esad Gerede, Mecid Sesigür, Zeki Altun ve Kâni Karaca ilk akla gelenlerdir . İmamlık görevini ve bestekârlık faaliyetlerini sürdürdüğü ve git gide sağlığın bozulduğu belli olmaya başladığı günlerin hemen ertesinde 1953 yılında felç geçirdi.

   

  Sadettin Kaynak film müziği çalışmaları yaptığı bir ortamda aniden fenalaşır ve ikinci eşi Gülfiye Hanım’a bayılmak üzereyken “Alaeddin’e söyle Zeki Arif’i getirsin” der. Burada zikredilen Alaeddin, öğrencisi büyük Türk müziği üstadı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Zeki Arif ise, Alaeddin Yavaşça’nın diğer hocası bestekâr tarik-i Şâbâniyye’ye mensup hafız, şeyh, hukukçu Zeki Arif Ataergin’dir. Buradan sonra olayı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’dan dinleyelim;

  “Hocanın eşi Gülfiye Hanım beni aradı ve durumu anlattı. Ben de bir taksiye atlayarak Zeki Arif Bey’in Fatih noteri olarak çatıştığı ofisine gittim. Arif Bey abdest almış kollarını sıvıyor ve ezberinden Kur’ân-ı Kerîm okuyordu. Ona konuyu anlatmak istedim bana işaretle ‘Sus biliyorum’ dedi. Taksiye bindik hastaneye gittik. Arif Bey, Hoca’nın yattığı odayı biliyormuş gibi yukarı çıktı. Sadettin Kaynak’ın başına oturdu ve Kur’an okumaya devam etti ve hiçbir şey konuşmadan ofisine döndü. Ertesi gün Sadettin Hoca’da doktorların bile beklemediği bir iyileşme başladı. Hoca taburcu olup evine çıktığında kendisine sordum, ‘Fenalaştığınız anda niye Alaeddin’e söyle Zeki Arif’i getirsin dediniz?’ bana cevaben ‘Fenalaştığım anda karşımda heybetli bir zat göründü, Ben Abdülkadir Geylâni’yim, Zeki Arif’i çağır dedi’ şeklinde cevap verdi. Aynı konuyu hocam Zeki Arif Bey’e sorduğumda, ‘Evladım bize Hafız Sadettin Bey’e gidip okumamız haber verildi’ dedi.

  Bu olaydan sonra yarı yarıya iyileşen Sadettin Kaynak tüm çalışmalarını bırakıp Kadıköy Koşuyolu’nda eşi Gülfiye Hanım’la sakin bir hayat yaşamaya başladı. Dostları ve talebeleri sıkça ziyaretine gidiyorlardı. O günlere ait bendinize anlatılan bir hatırayı burada sizlerle paylaşmak isterim.

  2008 senesinde Hafız Boşnak İsmail Efendi ismindeki hocamızı bir mevlit cemiyeti sonrası Kadıköy’deki evine bırakmak için arabamla hizmet ediyordum. Kadıköy Koşuyolu semtinden geçerken bana dönerek “Ben gençken Hafız Sadettin Kaynak Hoca’nın buradaki evine gelirdim. Bana sık sık Kur’an okuturdu. Felçli olmasına rağmen yanındaki tuğladan teyemmüm edip yattığı yerde namazını kılardı. Bir gün ‘Bana bak hafız efendi, ben yıllardır felçli olarak yatmamın nedenini biliyorum. Bu benim başıma zamanında yaptığım o yanlış işin sonucu gelmiştir’ diyerek Türkçe ezan konusundaki pişmanlığını ifade etti.

  Kadıköy Koşuyolu’ndaki bahçeli evinde son günlerini geçiren Sadettin Kaynak vefatından birkaç gün önce ağırlaştı ve acilen Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen 3 Mart 1961 de fâni âlemden baki âleme göçtü. Vasiyeti gereği cenazesi Nuruosmaniye Camii’nde talebesi Hafız Hasan Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Merkez Efendi kabristanında toprağa verildi.