Dosya


28 Nisan 2020

Yazar: Sinem Elkatip Hatipoğlu Giriş – Farkındalık Olarak Bilinç Bazı kelimeler neredeyse o kelimeyi kullanan kişi sayısı kadar anlam içerir. Bilinç de bu kelimelerden biridir. “Hasta bilincini kaybetti mi?” “Çok bilinçli bir insan.” “Bilinçaltından geliyor bu korkuların!” Bu örneklerde bilinç kelimesiyle kastedilenler farklıdır ama farkındalık kavramı üzerinden ortak bir payda bulmak mümkündür. Aşağıdaki cümlelerin anlam…

17 Mart 2020

Yazar: Michael Taussig Bisikletle Berlin Tiergarten’in içinden geçiyorum, önümde Britta ve ardımda Thomas. Soğuk ve yağışlı bir kasım günü. Yerde yoğun bir şekilde sararmış yapraklar yatıyor. Öyle orada farklı renk ve şekillerdeki şapkalarımızla dik ama rahat bir şekilde oturduğumuz gibi, insandan ziyade daha çok makinelere benziyoruz, bisikletin kendisi gibi kollardan ve eklemlerden ibaret bir yığın…

12 Mart 2020

Yazarlar: Fabrizio Bigotti & Benjamin Stärr 11 Bu makale, 2019 yılında, Würzburg Üniversitesi’nin İngiliz Dili Programı kapsamında, Alman İdealizmi ve Yaşam Bilimlerinin Gelişimi. Goethe’den Hegel’e Canlı, Sistem ve Süreç konusunda Dr Fabrizio Bigotti’nin verdiği ders dizisinden doğmuştur. Program boyunca verdiği destek ve önümüzdeki olaylar silsilesinde konuyu genişletmek adına sunduğu imkân için program müdürü Dr. Peter…

12 Mart 2020

Yazar: Giulio Piatti Yazdığım her şey canlılığa dairdir, en azından öyle olduğunu umuyorum. G. Deleuze, Görüşmeler, 1972-1990 1. Giriş Şayet Gilles Deleuze, felsefesinin canlılığı ilgilendiren köklerini bilahare vurgulama mecburiyeti hissettiyse, buradan hareketle, güncel felsefi tartışmanın onun düşüncesinin canlılığa dair özünü kavrayıp kavramadığı konusunda tamamı ile ikna olmuş olmadığına veya daha ziyade emin olmadığına dair bir…

10 Mart 2020

Yazar: Davide Tarizzo Ivan Illich’in yaklaşık 30 yıl önce söylediklerine kulak verelim: Yaşam, günümüzde sanal bir tanrı oldu, “sahte bir kutsallık, ete kemiğe bürünmüş ve bizi kurtarmış bir tanrının hükümsüzlüğü […]. Yaşamı düşünmek yaşam varmış gibi bizi harekete geçirir, her ne kadar bilim insanları kelimeyi asla kullanmasa da ve aklı başında hiçbir filozof ya da…

09 Mart 2020

Yazar: Selman Bayer Akışkan Modern Dünya’da Zygmunt Bauman ahir zamanda insanın özgürlüğünü fazlasıyla ucuz bir teslimiyetle takas ettiğini söylüyordu. İnsan bu teslimiyetle beraber çok daha düzenli, renkli, sağlıklı, gösterişli, katı ve en önemlisi önceden kurgulanmış bir hayatın gönüllü kölesi oldu. Konforundaki gelişmeye paralel olarak şahsiyetinde ya da değerinde bir gelişme kaydedilemedi ne yazık ki! Lakin…

06 Mart 2020

1. Georges Canguilhem (1904-1995) yaşam bilimlerinin epistemolojisini yapan kişi olarak bilinir. “İliştirilmiş” bir vitalist olarak daha az nam salmıştır (tahrik eden şu ifadesini hatırlayalım: “Ben haritasız bir Nietzscheciyim.”11 M. Fichant, “Georges Canguilhem et l’idée de philosophie”, E. Balibar et al., ed., Georges Canguilhem. Philosophe, historien des sciences, Paris, Albin Michel, 1993, s. 48.). Biz burada…

03 Mart 2020

Yazar: Muhammed Bedirhan Daha çok felsefi ve bilimsel açıdan canlı varlıkların doğalarını açıklamakta kullanılan hayat kavramı, Müslüman entelektüellerin dünya görüşlerinde bir taraftan insan ve doğa arasındaki ilişkiye dair teoriler bağlamında, diğer taraftan da dinî düşüncenin teolojik ve ahlaki boyutlarında tartışıla gelmiştir. İslam entelektüel geleneğine mensup zümrelerden biri olan sufilerin de ilgisini çeken kavram, onların dünya…

03 Mart 2020

Yazar: Yunus Cengiz Merak ve hayret, felsefe ve bilim yapmanın koşullarını ifade ederken kendilerini söylemekten kendimizi imtina edemeyeceğimiz motivasyon kaynaklarıdır. Bu tür etkenleri fark ederek felsefe ve bilim yapabilmenin sadece maddi koşullara bağlı olmadığını, ayrılan mesainin arka planında ciddi bir psikolojik hatta etik süreçlerin var olduğunu ve işlerin zahirine aldanmamak gerektiğini fark ederiz. Böylece merak…

24 Şubat 2020

Yazar: Spyridon A. Koutroufinis 1. Antientropik Bir Oluş Olarak Yaşam11 Yazar, burada sunulan düşünceleri şu kitaplarda tafsilatıyla geliştirmiştir: Organismus als Prozess–Begründung einer neuen Biophilosophie [Süreç Olarak Organizma – Yeni Bir Biyofelsefenin Temellendirilmesi], München/Freiburg: Verlag Karl Alber, 2019; Life and Process–Towards a New Biophilosophy, Berlin/Boston: De Gruyter, 2014; Prozesse des Lebendigen–Zur Aktualität der Naturphilosophie A.N. Whiteheads…