Dosya


02 Ekim 2023

Selami Varlık* Platon Phaidros kitabında diyalektik yöntemi iki ana özellik üzerinden tanımlar. İyi bir diyalektikçi bir yandan çoğul olanı genel bir kategori altında birleştirebilmelidir; diğer yandan düşünceyi acemi bir kasap gibi rasgele parçalamak yerine, “tabiî eklem yerlerine” göre ayırabilmelidir.[1] Bu organizma metaforunu bir adım daha ileri götürürsek, metnin hareket etmesini sağlayan şeyin tam da bu eklemlenmeler…

02 Ekim 2023

Muhammed Bedirhan* Klasik denilince aklımıza çoğunlukla zamana karşı direnci test edilmiş ve yerellikten evrenselliğe ulaşmış herhangi bir eser, fikir, yöntem veya model gelir. Genellikle bunlar keyfiyet itibariyle yüksek kaliteli, bulunduğu alan için önem arz eden ve belirli bir standarda sahip ilmî, kültürel veya sanatsal çalışmalardır. Bu nedenle bir klasiğin tanımı bağlamına bağlı olarak değişiklik gösterse…

02 Ekim 2023

Harun Kuşlu*  I. Giriş İlİm veya sanatta klasik hâle gelmiş eserlerin iki önemli vasfından bahsedilir: Kendi dönemi için yeni, sonraki dönemler için kalıcı olanı dile getirmek. Bu bakımdan bir ilmin tarihsel gelişimi içinde, yazarından bağımsız olarak okunmaya, yazılmaya ve yeniden üretilmeye devam etmiş metinlerin o ilmin klasiklerini oluşturduğu söylenebilir. Öte yandan “klasik” olarak nitelediğimiz literatür,…

02 Ekim 2023

Mehmet Erken* Klasik eserlere dair temel vurgu içerik, literatür içindeki konum, anlatım gibi yazara ve metne dair olsa da toplumsal koşular, tarihsel olaylar ve maddi şartların da klasikleri klasik yapmakta hatırı sayılır bir yeri olduğunu görürüz. Bir metnin yazarın elinden çıktıktan sonraki hayatı, daha sonra karşılaştığı zorluklar, aştığı merhaleler ya da daha genel ifade ile…

02 Ekim 2023

Turgay Şafak   Klasik kelimesinin sözlüklerde yer alan tanımlarından yola çıkarsak bir eseri klasik olarak tanımlayabilmek için bazı özelliklere sahip olması gerektiği sonucuna varırız. Klasik öncelikle kendi türünde en yüksek seviyede olan, ikincisi kendi türünde en güzel örnek kabul edilen ve son olarak üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen değerini kaybetmeyen eserlerdir. Öte yandan eskiden…

02 Ekim 2023

Yalçın Çetinkaya*   Klasik kelimesi, zamana mütehammil varlıkları ve değerleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bunu biraz daha açacak olursak klasik, zamanın eskitemediği, üzerinden yıllar geçse de, geçen yılların değerini düşürmekten ziyade artırdığı nesneler, varlıklar ve değerler için kullanılan bir ifadedir. Sadece bununla da kalmaz, öncü olma vasfını da her zaman korur, örnek teşkil eder. Klasik, edebiyatta…

02 Ekim 2023

Abdullah Uğur* Bir metin yahut bir metinler topluluğu üretildiği koşullardan bağımsız olarak var olabiliyorsa, bir başka deyişle zamanın, eleştirinin, değişimin ve her türlü darbenin altında kaldıktan sonra tekrar baş verebiliyorsa bu, o metnin artık klasikler arasında yer aldığının göstergesidir. Metnin yazarı yahut kendisi unutulabilir. O kadar da mühim değildir hatta belki bir ölçüde olması da…

03 Temmuz 2023

Ekrem Demirli   “Filozoflar insan düşünen canlıdır dediler, yanlıştır; her şey düşünür ve her şey canlıdır. İnsan kevn-i cami yani her şeyle irtibatlı varlıktır.” İbn Arabi     İnsan hakkında en çok duyduğumuz cümle “İnsan düşünen canlıdır!” şeklinde farklı tabirlere sahip bir cümledir. “İnsan düşünen canlıdır.” nihai formunu mantıkçılarda kazanmış, günlük dilde az çok ilk…

03 Temmuz 2023

Claire Colebrook* Dünyanın sonu gelişen bir endüstri.[1] Kıyamet neredeyse ortalıkta kol geziyor: Hayatta kalma yanlısı ve kıyamet tellalı internet sitelerinden (survivopedia.com, doomandbloom.net, prepforshtf.com) tutun da yeni akademik disiplinlere kadar (“felaket çalışmaları”, “antroposen çalışmaları”, “tükeniş çalışmaları”) insanın kırılganlığı moda oldu. Panik sadece medeniyet tehditlerinden değil tükeniş tehditlerinden de kaynaklanıyor. Kitleler hâlinde yok olma, iklim değişikliği, salgın…

03 Temmuz 2023

Vahdet İşsevenler Bugünün sorusu şudur: Yapay zekâ insanlığa sığar mı? Son haftalarda, özellikle de ChatGPT’nin dördüncü versiyonunun yayınlanmasıyla, yapay zekânın yapabildikleri küresel gündemi meşgul eden konular arasında ağırlıklı bir yer teşkil etmeye başladı. Bu maalesef politik bir meşguliyet değil. Yapay zekâ neleri yapabiliyor, onu nasıl kullanırım? Bu soru birçok farklı meslek mensubunun gündemi oldu. Bu…