Dosya


19 Mayıs 2019

I Vaziyeti anlamak için, gözlerimizi günümüz sahnesine çevirmeliyiz. Devletle göçmenler arasında bu devre özgü bir çatışma söz konusu. Göçmenler, devletlere göre çekilmez bir anomali, kendi hükümranlığına bir meydan okuma gibi geliyor; ama sırf göçmenler bir davetsiz misafir, bir sürgün ve kaçak olduğu için değil; çünkü göçmenler varlığıyla devletin üzerine inşa edildiği temel taşı yıkıyorlar. Göçmenler…

17 Mayıs 2019

Ürkütücü bir yeni çağa giriyoruz. Bu yeni çağda yaşamın tüm veçheleri -toplum, bilim, teknoloji ve bizzat doğa- giderek daha çok ölçüde hareket ve hareketlilikle tanımlanıyor. Çağımızın yeni tinini akış ve akım tanımlıyor. Katı olan her şeyin buharlaştığı bir ortamda yaşıyoruz. Akış, dünyaya dair yeni bir düşünme yolu değildir yalnızca. O aynı zamanda, hareketlilik, yer değiştirme…

14 Mayıs 2019

“Google unutmaz, affetmez, silmez. Dokunduğunuz her tuşu sizi tahlil etmek ve profilinizi çıkartmak için biriktirir.” Marc Goodman Her gün sabah uyandığınızda telefonunuzu açar, elektronik posta ve sosyal medya hesaplarınızı kontrol edersiniz. Notlarınızı ve iş takviminize göz atarsınız. Belki fitness programı taşıyan akıllı bir saatin rehberliğinde, 20 dakikalık sabah sporunun ardından duş alıp işe gitmek üzere…

10 Mayıs 2019

Eşitsizlikle İlgili Temel Tanımlar Sosyo-ekonomik eşitsizlik temelde hanenin gelir seviyesi gibi nesnel koşullardan kaynaklanan farklılaşmalara verilen bir addır. Örneğin; belli bir gelir seviyesindeki bir hanede doğmak, alınacak sağlık hizmetlerinin, eğitimin seviyesinin ve kalitesinin, kişinin istihdam içerisindeki konumunun hatta erişilmesi mümkün olan siyasi katılımının derecesini ve niteliğini etkileyebilir. Eşitliğin sağlanmasının temelden hedeflenmediği ortamlarda kalıcı eşitsizlikler süreklileşir…

07 Mayıs 2019

“Dünya” Arapça bir kelime. Yakın, alçak gibi lügat anlamlarına sahip. Üzerinde yaşadığımız gezegenin adı. Dünya kelimesi Arapça d-n-y “dal-nun-ye” kökünden geliyor. Bu kökten türeyen Arapça kelimeler arasından bazıları Türkçeye geçmiş. Bu geçişler Kur’an ayetleri ve hadis-i şerifler vesilesi ile olmuş daha çok. Bu kelimeleri Rasulü Ekrem Söyledi İşiten Türk Oldu isimli sözlüğünde Muammer Parlar sıralamış: …

05 Mayıs 2019

Hakkında birçok şey söylenebilirse de çağdaş dünya her şeyden önce teknolojinin hâkim olduğu bir dünyadır. Günümüz dünyasında ağır basan iklimsel ve çevresel krizler bile, fosil yakıt teknolojilerine olan bağlılığımızın son yüzyılda insan nüfusunun muazzam bir biçimde ve teknolojiye bağlı olarak artışıyla birleşmesinin bir sonucudur. Bu sebeple, diyebiliriz ki, yaşadığımız dünya esasen teknolojik bir dünyadır. Bu…

03 Mayıs 2019

Çıkış noktaları ve referans kaynakları ne olursa olsun, zihinsel emek veren insanların gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri insanlığın durumu ve nereden gelip nereye doğru gittiğidir. Kadim ilim ve hikmet arayışlarından güncel sosyal bilim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede kendini gösteren bu çabanın iki ayağı vardır. Bunlardan ilki yaşanan değişimlerin niceliği iken diğeri de…

30 Nisan 2019

Ne tür bir dünyada yaşıyoruz? Nasıl olduğunu bildiğim en güvenli yolla başlayacağım; Benim yaşıyor olduğum dünyayı tanımlayacağım. Bu, güvenli, dingin ve düzenlenmiş bir dünyadır. Yine bu dünya bir göçmenin, seks işçisinin veya bir mültecinin dünyası değildir, aksine iyi beslenen, iyi ücret alan bir akademisyenin dünyasıdır. Belirsizliğin o uzak, hayal meyal görülen duvarları bu dünyanın kıyılarında…

26 Nisan 2019

“Bir sinek bir kartalı kaldurup urdı yire Yalan degül gerçekdür ben de gördüm tozını” (Yûnus Emre) Bu yazıda “Dünyayı nasıl kavrarız?” sorusuna kısa bir cevap vermeye çalışacağım. Cevap, altı adımdan oluşacak ve her adımda bir öncülün açıklamasını yapacağım. Birincisi: İdrak, bireyselliği gerektirir. Şeylere yönelik idrak faaliyetimiz daima tek tek nesnelere ilişkindir. Bu durum, idrakin doğası…

23 Nisan 2019

Haziran 2018 tarihinde Henry Kissinger, The Atlantic adlı dergide “How the Enlightenment Ends” [Aydınlanmanın Sona Erme Biçimi] başlıklı bir makale yayınladı. İlk bakışta, Aydınlanma yahut “Akıl Çağı”na yapay zekânın son verdiğini söylüyor gibiydi makale. Analiz ve muhakeme kapasitesine sahip makineler, insanın idrak kapasitesini solluyordu. Aydınlanma düşüncesine dayanan teknoloji, temel ilkesi olan felsefeyi azlediyordu. Aydınlanmanın böyle…