Sözleşme Şartları

PLURAL Publications GmbH Şirketinin Dergi Aboneliği Genel Ticari Şartları

– bundan sonra “Yayınevi“ olarak anılacaktır.

1 Genel ticari şartların geçerlilik alanı

(1) Yayınevi ile yapılacak bütün abonelik sözleşmeleri için sadece mevcut olan genel ticari şartlar ve olası özel sözleşmeler geçerlidir. Sözlü yan anlaşmaların geçerliliği yoktur. Müşteri bu sözleşmeyi imzalayarak bu genel ticari şartları bağlayıcı olarak kabul eder.

(2) Aynı zamanda müşteri verdiği siparişle bu genel ticari şartların içeriği hakkında siparişten önce bilgi sahibi olduğunu, bunları anladığını ve bu şartların kendisi ve yayınevi arasındaki sözleşme akdi için bağlayıcı olduğunu kabul eder.

2 Abonelik sözleşmesinin gerçekleşmesi

(1) Müşterinin siparişi bir teklif teşkil eder. Sözleşme ilk derginin teslim edilmesi ile gerçekleşmiş olur. Sipariş onayı teklifin kabul edildiği anlamına gelmez, sadece siparişin yayınevine ulaştığının teyididir.

(2) Sözleşmenin yapılması konusunda bir hak iddia edilemez. Yayınevi bir müşteri ile sözleşme yapmayı kararını gerekçelendirmeksizin reddedebilir.

(3) Reşit olmayan kişilerin sözleşme akdinin geçerlilik kazanabilmesi yasal temsilcinin onayını gerektirir.

(4) Müşteri farklı bir istek ifade etmezse sözleşme, siparişi takip eden teslim edilebilir ilk sayı ile başlar.

3 Sözleşme tarafları

Müşterinin sözleşme partneri, merkezi Colonia-Allee 3, 51067 Köln adresinde bulunan PLURAL Publications GmbH şirketidir.

4 Pazarlama

Yayınevi ile gerçekleştirilecek olan her türlü iletişim (servis, reklamasyon, kişisel bilgilerin veya banka hesap bilgilerinin değiştirilmesi vs.) aşağıdaki iletişim yolları üzerinden gerçekleştirilecektir:

E-posta: abo@pluralverlag.de

Telefon: +49 221 942240-200

Adres: Colonia-Allee 3, 51067 Köln.

5 Teslimat şartları

(1) Teslimat mümkün olan en erken tarihte başlar. Bu hüküm, müşterinin sipariş işleminde sözleşme ve dolayısıyla teslimat başlangıcı olarak daha ileri bir tarih belirttiği durumlarda geçerli değildir.

(2) Teslimat, belirtilen teslimat adresine yapılır. Hizmetten sadece Avrupa Birliği içinde ve Türkiye’de faydalanılabilir. Bu sınırların dışına teslimat yapılması talep edilemez.

(3) Müşteri isim veya adres değişikliklerini derhal yayınevine bildirecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklanan olası rahatsızlıklar; özellikle teslimatın gerçekleştirilememesi, müşterinin sorumluluğundadır. Teslimatın tekrar gerçekleştirilmesi ancak masrafların müşteri tarafından karşılanması durumunda mümkündür.

6 Garanti

Yasal garanti hakkının dışında bir garanti mevcut değildir.

7 Ödeme şartları

(1) Gönderim masrafları ve katma değer vergisi abonelik ücretine dâhildir.

(2) Ödeme yayınevinin fatura düzenlemesinin ardından faturalı ödeme şeklinde gerçekleştirilir. Yayınevi en fazla bir yıl olmak üzere, tüm abonelik süresi için ödemenin önceden yapılmasını talep edebilir.

(3) Fatura 14 gün içinde belirtilen hesaba havale veya talimatlı ödeme yöntemiyle ödenmelidir. Abonelik ücretlerinin artması durumunda yeni ücret, artışının başlangıç tarihten itibaren geçerlidir. Müşterinin bir süre için peşin ödeme yapmış olması durumunda yeni ücret bu süre bittikten sonra geçerli olur. Abonelik ücretindeki artışlar ücret artışının geçerli olduğu süre için sözleşme fesih tarihinden (madde 10) en az 14 gün önce bildirilecektir.

8 Sözleşme fesih şartları

(1) Türkiye’deki abonelerin abonelik sözleşmesi abonelik süresinin dolması ile sona erer. Sözleşmenin sona erdiğine ilişkin bir bildirim yapılmaz.

(2) Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan aboneler için abonelik sözleşmesi yazılı veya elektronik olarak feshedilebilir. Bu işlem abonelik süresi sona ermeden önceki 3 ay içinde gerçekleştirilmelidir. Aksi halde abonelik 12 ay daha uzar. Belirleyici olan, sözleşme feshinin yayınevine teslim ediliş tarihidir.

(3) Olağanüstü fesih hakkı saklıdır.

9 Veri güvenliği

Toplanan tüm kişisel veriler veri güvenliğine ilişkin mevzuatlar dikkate alınarak kaydedilir. Bunların üçüncü kişilere aktarımı sadece yasal yönergeler çerçevesinde gerçekleşir. Abonelik sözleşmesi sona erdikten sonra kişisel bilgiler yasal olarak gerekli olduğu ölçüde saklanır.

10 Uzlaşma maddeleri

Bu sözleşmenin münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğunun anlaşılması veya yasa değişiklikleri sebebi ile sözleşme gerçekleştikten sonra geçerliliğini veya uygulanabilirliğini yitirmesi halinde sözleşmenin diğer hükümleri ve sözleşmenin genel geçerliliği bundan etkilenmez. Geçersiz ve uygulanabilirliği olmayan hükümlerin yerine, geçersiz hükmün amacına mümkün olduğunca uygun geçerli ve uygulanabilir hükümler getirilmelidir. Sözleşmenin boşluklar içerdiği anlaşılırsa sözleşmenin anlam ve amacına uygun olan ve önceden düşünülmesi durumunda sözleşme kapsamına dâhil edilecek olan hükümler kabul edilmelidir.

11 Son hükümler

(2) Bu sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklar için yasal olarak aksi bir zorunluluk söz konusu değilse Köln mahkemelerinin sorumlu olduğuna karar verilmiştir. Yayınevi müşterinin yetkili mahkemesine dava açma hakkında da sahiptir.

(3) Yayınevi üçüncü şahıslara yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi için üçüncü şahısları görevlendirme veya bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devretme hakkına sahiptir (sözleşmenin devredilmesi). Sözleşmenin devredilmesi durumunda müşteri sözleşmeyi herhangi bir fesih süresine bağlı kalmadan feshedebilir.

(4) Müşteri ancak yasal olarak kesinleşmiş veya yayınevi tarafından kabul edilmiş alacakları mahsup edebilir. Müşterinin elde tutma hakkı yoktur. Müşterinin yayınevinden alacaklarının temliki ancak yayınevinin yazılı onayı ile geçerli olur.

(5) Bu genel ticari şartların dışındaki anlaşmalar ancak yazılı formda geçerlidir. Yazılı formun kaldırılması talebi de yazılı formda gerçekleştirilmelidir.

(6) Yayınevi bu genel ticari şartları gelecekte geçerli olmak üzere değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Sipariş esnasında yayınevinin güncel olarak teslim ettiği genel ticari şartlar geçerlidir.

Tarih: 29 Aralık 2016